Sykle til jobben?

Sykkelstiene går på kryss og tvers over Kjøita, og det finnes sykkelstativer rundt byggene. Bedriftene har tilgang til låst felles sykkelbod i parkeringskjelleren.