Bussforbindelser

Busstopp finner du på Oddernesbroa, ved Stiftegården og ved Rundingen.

Klikk her for å komme videre til sanntidsvisning

Bussforbindelser

Plattformoversikt:

A: Lund Torv østgående
B: Lund Torv vestgående
C: Torridalsveien ved Kjøita park nordgående
D: Torridalsveien ved Kjøita park sydgående
E: E18 v/brannstasjonen østgående
F: E18 v/brannstasjonen vestgående